Brno pomůže ženám s rakovinou

Brno pomůže ženám s rakovinou

Radní města Brna schválili finanční podporu projektu z participativního rozpočtu nazvaný NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě. Projekt se ve spolupráci s neziskovou organizací Liga proti rakovině Brno zaměřuje na zpříjemnění procesu léčby onkologických pacientek.

Ženy postižené onkologickým onemocněním musí jak v průběhu léčby tak po jejím ukončení zůstat aktivní především proto, že často pečují o své nezletilé děti, v řadě případů jako samoživitelky. Z toho důvodu je nutná jejich podpora ve více oblastech během tohoto nelehkého období. Už samotné vyslechnutí takové diagnózy může člověku obrátit život naruby. Mnoho z nás si nedokáže ani představit, jak psychicky náročné je čelit takové životní situaci.

„Jenom v roce 2019 bylo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně diagnostikováno onkologické onemocnění více než 2500 ženám, z toho 1047 se dozvědělo, že má rakovinu prsu. Onkologické pacientky tvoří také významnou část z celkového počtu hospitalizovaných. Léčba rakoviny není zážitkem, který by chtěl kdokoliv z nás podstoupit,“ řekl náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Projekt NEBÝT NA TO SAMA pomůže léčeným pacientkám zejména v zajištění jejich volnočasových aktivit, nabídne například kurzy malování, keramiky, ale také různorodé pohybové aktivity. Neoddělitelnou součástí projektu bude i odborné poradenství související s péčí o pokožku po ozařování a následnou péčí o vlasy po chemoterapii.

„Liga proti rakovině Brno nabídne řadu aktivit zaměřených na pomoc ženám, které se léčí s onkologickým onemocněním. Počítáme s tím, že vznikne řada workshopů, webináře, edukační videa, různá cvičení, bude zprostředkováno individuální psychologické poradenství, asistenční služby a další aktivity.Je vidět, že i občané Brna toto téma považují za důležité, což ukázalo i umístění projektu v rámci participativního rozpočtu, a to mě opravdu těší. Považuji za důležité, aby město takovéto projekty podporovalo,“ uvedl po jednání Rady náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Projekt získal přes tři tisíce kladných hlasů v loňském ročníku participativního rozpočtu. Město se proto zavázalo nabízet zmíněné služby v ceně přes 2 miliony korun po dobu jednoho roku. Nejen podpora obyvatel, ale i důležitost a pozitivní přínos takových aktivit byly důvodem, proč město Brno schválilo finanční podporu právě tomuto projektu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články