Brno jako moderní evropská metropole 21. století

Brno jako moderní evropská metropole 21. století

Náš pirátský náměstek Tomáš Koláčný jako člen řídícího výboru Brněnské metropolitní oblasti navštívil panelovou konferenci v portugalském Portu, kde reprezentoval město Brno na výročním zasedání fóra Evropských metropolitních orgánů. Brněnský zastupitel Tomáš Koláčný zde diskutoval se svými evropskými protějšky o palčivých problémech tzn. metropolitních oblastí. Brno a jeho okolí je totiž třetí největší metropolitní oblastí v České republice - a to hned po Praze a Ostravě.

Co vlastně metropolitní oblast přesně znamená? Dle definice se jedná o je velké seskupení sídel tvořené zpravidla velkoměstem či městem a přilehlými oblastmi. Brněnská metropolitní oblast (BMO) je tak typickým příkladem  monocentrické metropolitní oblasti, tzn. tato oblast má jedno jádro - tím je město Brno – nejsilnější centrum služeb, pracovních příležitostí, vzdělávání, a jeho přilehlé okolí. Brněnská metropolitní oblast navíc jedním z  nejvíce a nejrychleji se rozvíjejících regionů vůbec, takže na jeho vyvážený rozvoj je třeba vytvořit  systematickou organizaci.

I toto téma bylo součástí konference. Tomáš Koláčný věří, že vzájemným sdílením know how bude reálné vybudovat špičkový správní celek, který bude inspirací ostatním. a to nejen v rámci regionu.

„Evropská města a regiony čelí zásadním problémům, jejichž příčiny však v řadě případů překračují katastrální území dotčených obcí. Metropolitní témata související například s kvalitou ovzduší, dopravou, strategickým plánováním anebo dostupností bydlení je možné účinně řešit na metropolitní úrovni prostřednictvím řízené spolupráce spádové obce a obcí okolních, které leží v tzv. metropolitní oblasti. Metropolitní úroveň územního rozvoje však česká legislativa nezná,“ posteskl si.

Hlavní témata konference byla hlavně o tom, jak podpořit klimaticky neutrální metropolitní oblasti, otázka zelené a chytré dopravy a polemika nad finanční výzvou udržitelného rozvoje metropolitních oblastí.

„Fórum EMA (European metropolitan authorities) se tedy zabývalo postavením metropolitních oblastí v rámci veřejné správy a jejich zapojením do přípravy a řízení Národních plánů obnovy a zelené transformace. Metropolitní oblasti budou hrát v tomto směru klíčovou roli a je proto potřeba apelovat na národní i evropské instituce, aby při svém rozhodování metropolitní problematiku náležitě reflektovaly,“ komentuje konferenci v Portu pirátský náměstek Tomáš koláčný.

Více se o Brněnské metropolitní oblasti dozvíte na stránkách metropoliltni.brno.cz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE