V Brně nám na klimatu záleží!

V Brně nám na klimatu záleží!

Brno bude v následujících letech spolupracovat s Akademií věd ČR na výzkumu klimatických dopadů na prostředí města. Pirátský záměr na zmírnění klimatické změny a kvalitní zpracování dat se setkal s kladnou odezvou u dalších radních a spolupráce bude potvrzena během následujících týdnů. Našim cílem je z Brna vytvořit moderní město, kde se jeho obyvatelům bude žít dobře.

V posledních letech sužují v létě naše město rozpálené ulice a náměstí a pohyb v centru se v poledních hodinách stává nesnesitelným. Data v tomto ohledu hovoří jasně, důsledky klimatické změny již výrazně dopadají i na Brno.

Nemůžeme je zcela odstranit, ale můžeme se snažit dopady klimatické změny co nejvíce zmírnit. Jak? Chceme spolupracovat s akademickou a odbornou veřejností na efektivních řešeních, která zpomalí účinky klimatických změn a zlepší život našim občanům. Právě proto jsme podpořili projekt „Systém pro efektivní řízení rozsáhlých strukturovaných bází dat pro potřeby výzkumu příčin a důsledků globální změn“.

„Spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi naplňuje naši vizi vytvořit z Brna Středoevropské centrum vědy, výzkumu a inovací. Do koncepce rozvoje města v rámci tzv. Living lab zapojíme jak akademickou, tak i veřejnou sféru. Projekt bude také naplňovat hodnoty strategie #brno2050 - “Efektivní elektronická správa a otevřená data“. Cílem je poskytovat občanům snadno dohledatelné a srozumitelné informace a otevřená data,“ uvedl náš náměstek Tomáš Koláčný.

V rámci spolupráce s AV ČR budeme zkoumat vliv krajinného prvku na lokální klima a hydrologii. Budeme hledat odpovědi na to, jak můžeme změnit prostředí v Brně tak, abychom snížili negativní efekty stále většího sucha. Zároveň získáme přehledná a otevřená data ohledně toho, jak se Brno doposud vypořádávalo s negativními dopady klimatické změny. A nakonec, projekt má pomoci pochopit strukturu krajiny Brna tak, abychom v příštích letech věděli, jak na dopady klimatu reagovat.

Problémy spojené se změnami klimatu je potřeba řešit nejen na místní, ale i na celostátní úrovni. V našem celostátním programu jsme se zavázali zmírnit vedra ve městech a vytvořit živější a zelenější veřejná prostranství. Mimo to požadujeme přísnou ochranu zdrojů pitné vody a zavedení oběhového hospodářství.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články